Jedyny w Polsce kurs kompleksowego programowania terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w oparciu o najnowsze doniesienia i najskuteczniejsze metody terapeutyczne!

Centrum Kompetencji
Jedyny w Polsce kurs kompleksowego programowania terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w oparciu o najnowsze doniesienia i najskuteczniejsze metody terapeutyczne!
Certyfikowana Akademia Interdyscyplinarnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością
Wykorzystanie innowacyjnych metod oddziaływania w FAS, Zespole Downa, Mózgowym Porażeniu Dziecięcym, niepełnosprawności intelektualnej i niepełnosprawności sprzężonej, chorobach genetycznych
w formie intensywnych 4 szkoleń online w dniach:
28.06. |  19.07. |  23.08. | 20.09.

Po raz pierwszy w Polsce skomplikowane zaburzenia rozwojowe omawiamy w sposób interdyscyplinarny przez pryzmat diagnozy klinicznej, problemów psychologicznych oraz zaburzeń neurologopedycznych oraz w oparciu o najnowsze doniesienia nauki i praktykę najlepszych specjalistów w Polsce.


Podczas jednego kursu – terapia dzieci z niepełnosprawnością w praktyce oligofrenopedagoga, neurologopedy oraz neurologa.

Co roku w Polsce rodzi się blisko 5 tysięcy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną!
Podpowiemy Ci, jak pracować efektywnie, skoro dzieci i młodzież niepełnosprawna najczęściej mają naruszoną sprawność różnego rodzaju i wymagają wielostronnej pomocy specjalnej i ciągłego wspomagania rozwoju
Terapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych musi być nieustannie modyfikowana przy jednocześnie powtarzanej diagnozie i ewaluacji postępów – jeżeli dziecko z upośledzeniem umysłowym nie otrzyma we właściwym czasie odpowiedniej pomocy, jego problemy będą się pogłębiały
Musisz być na bieżąco ze znajomością najbardziej efektywnych metod terapeutycznych, które stosowane są przez specjalistów w pracy z niezwykle trudnymi sprzężonymi niepełnosprawnościami

Podpatrz warsztat pracy innych specjalistów, aby zapewnić jak największe postępy u swoich podopiecznych i weź udział w jedynej takiej certyfikowanej Akademii!

Co wyróżnia naszą Akademię?

Pobierz obrazki

Interdyscyplinarne wieloaspektowe podejście – podczas 1 kursu przeszkolą Cię oligofrenopedagog, neurolog oraz neurologopeda

Pobierz obrazki

Najnowsze doniesienia i wyniki badań naukowych – wszystkie praktyczne wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem i młodzieżą niepełnosprawną poparte są analizą i najświeższymi informacjami dotyczącymi skuteczności oddziaływań terapeutycznych na funkcjonowanie podopiecznych

 

Pobierz obrazki

Maksimum praktyki – prelegenci przedstawią najskuteczniejsze techniki terapeutyczne omówione w postaci konkretnych studiów przypadku

Pobierz obrazki

Tajniki warsztatu – poznasz rekomendowane przez autorytety sposoby programowania terapii dzieci uwzględniające potrzeby oraz możliwości dziecka – w zależności od wieku, deficytów rozwojowych i kondycji psychofizycznej.

Dlaczego warto wziąć udział w kursie?
Wyposażysz się w niezbędną wiedzę na temat zwiększania skuteczności oddziaływań terapeutycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną dzięki integrowaniu różnych typów metod – nasi specjaliści podpowiedzą, jak dobierać i łączyć różnorodne techniki i formy pracy celem maksymalizacji ich efektywności
Dowiesz się, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę w trakcie prowadzenia wywiadu z opiekunem dziecka, by nie przeoczyć żadnego aspektu rozwoju podopiecznego i osiągnąć lepsze rezultaty dzięki zaangażowaniu rodziców
Poznasz rekomendowane narzędzia do ewaluacji rozwoju: mowy, funkcjonowania społecznego, sprawności ruchowej oraz umiejętności poznawczych dziecka, by systematycznie dbać o jego optymalny rozwój
Będziesz mieć możliwość wymiany doświadczeń z innymi specjalistami i otrzymasz certyfikat uczestnictwa – tylko u nas w jednym kursie gromadzimy nauczycieli, pedagogów, logopedów oraz neurologopedów, terapeutów zajęciowych oraz lekarzy

Co jeszcze otrzymujesz w ramach uczestnictwa w Akademii:

Pobierz obrazki Aż 4 szkolenia w oparciu o analizy przypadków przedstawione przez wybitnych specjalistów – dzięki temu zyskujecie Państwo pewność, że przekazywana wiedza ma najwyższą gwarancję merytoryczną!
Pobierz obrazki Nowoczesne metody usprawniające rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz scenariusze terapeutyczne do wykorzystania we własnej pracy – otrzymasz komplet narzędzi do prowadzenia terapii, dzięki którym Twoja praca będzie jeszcze bardziej efektywna.
Pobierz obrazki Bieżące konsultacje z ekspertami, którzy podejmą takie wątki, jak neurologiczne aspekty niepełnosprawności, rozwój poznawczy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej czy behawioralne elementy terapii – dzięki temu w trakcie kursu i po nim, będziecie Państwo mogli zweryfikować swoje obserwacje i wątpliwości.
Pobierz obrazki Bazę tematyczną i wykaz literatury uwzględniający najnowsze wyniki badań dotyczące skuteczności poszczególnych metod w terapii osób niepełnosprawnych – dzięki temu na bieżąco będziecie poszerzali swoje kompetencje zawodowe.
Pobierz obrazki Każdy z Państwa otrzyma Certyfikat Uczestnictwa
Program Akademii
Szkolenie online nr 1.
28.06.2017
Stymulacja psychopedagogiczna
Jak radzić sobie z problemami wychowawczymi w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną?
 • Uzależnienie od komputera w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Co robić, gdy non stop ogląda te same bajki/teledyski i jak prowadzić terapię uzależnienia?
 • Jak pracować z niepełnosprawnym dzieckiem agresywnym oraz autoagresywnym bądź wręcz przeciwnie – wycofanym i z zaburzeniami lękowymi? Podpowiemy, jak modyfikować metody behawioralne, żeby nie stosować słodyczy
 • Problemy wieku dojrzewania, czyli pobudzenie, napięcie seksualne i zmiany hormonalne związane z rozwojem płciowym – jak reagować na „trudne” sytuacje?
 • Niepohamowana impulsywność dzieci i młodzieży niepełnosprawnych – jak jej przeciwdziałać przez zrytualizowany kontakt z opiekunem?
 • Jak wykorzystywać niedyrektywne metody terapeutyczne w terapii z dzieci i młodzieży niepełnosprawnych? - przeanalizujemy różnorodne sposoby reakcji terapeuty na inicjatywy podopiecznego na różnych poziomach rozwojowych
 • Metoda Knillów – jak nią pracować, by dążyć do nawiązywania porozumienia z dziećmi niezainteresowanymi kontaktem z rówieśnikami i terapeutą?
Szkolenie online nr 2.
19.07.2017
Stymulacja neurologopedyczna
Stymulacja neurologopedyczna Trudności logopedyczno-komunikacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
 • Niepełnosprawność a zaburzenia komunikacji – co powinno być alarmujące z punktu widzenia logopedy?
 • Jak nauczyć porozumiewania się osoby niepełnosprawne, które chciałyby mówić, ale nie mogą? Przedstawimy zalety i wady różnych metod komunikowania się oraz sposoby wyboru najbardziej odpowiedniej metody dla konkretnego dziecka
 • Jak wykorzystywać alternatywne metody komunikacji z osobami niepełnosprawnymi? Omówimy między innymi: pracę nad rozwojem komunikacji przedintencjonalnej, plany aktywności, przekaz wspomagany, sygnały uprzedzające,
 • Symbole oraz piktogramy – jak wprowadzać je w komunikacji z niepełnosprawnymi?
 • Nowoczesne metody neurologopedyczne – jak pobudzać przewodnictwo bioelektryczne mózgu, wytwarzanie nowych i zmianę istniejących połączeń neuronalnych?
Szkolenie online nr 3.
23.08.2017
Terapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych a problemy neurologiczne
 • Jak w pracy terapeutycznej radzić sobie z zakłóceniami przebiegu rozwoju niektórych funkcji orientacyjno-poznawczych, które związane są z opóźnionym rozwojem układu nerwowego i utrudniają proces dostosowywania się do wymagań otoczenia?
 • Wady rozwojowe i uszkodzenia układu nerwowego – na co zwracać uwagę w terapii dzieci z dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzeniami okołoporodowymi czy urodzonymi przedwcześnie?
 • Upośledzenia rozwoju umysłowego oraz zaburzenia emocjonalno-popędowe jako wynik dysfunkcji i zespołów chorobowych u dzieci i młodzieży
 • Jakie formy stymulacji wielozmysłowej (polisensorycznej) warto wykorzystywać, by stymulować twarz, ręce i pracować nad poszerzaniem możliwości manipulacyjnych osób niepełnosprawnych?
Szkolenie online nr 4.
20.09.2017
Diagnoza postępów pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
 • Jak zaplanować proces i wywiad diagnostyczny – jakie informacje są konieczne, aby odpowiednio zaplanować proces terapeutyczny dziecka niepełnosprawnego?
 • Obserwacja diagnostyczna – na co zwrócić uwagę i jak odpowiednio zinterpretować podopiecznego w odniesieniu do jego umiejętności komunikacyjnych, interpretacji zachowań, preferencji itp.?
 • Za pomocą jakich narzędzi i scenariuszy diagnostycznych badać poziom rozwoju dziecka, by w sposób właściwy uwzględnić jego indywidualne predyspozycje?
 • Jak radzić sobie z trudnymi problemami terapeutycznymi – autostymulacje, sensoryzmy?
 • Ocena efektów pracy terapeutycznej – jakie narzędzia zastosować, by zweryfikować diagnozę, dostosować IPT oraz ocenić efekty pracy?
Do udziału w Akademii zapraszamy:
 • Pedagogów oraz oligofrenopedagogów
 • Psychologów dziecięcych
 • Logopedów oraz neurologopedów
 • Lekarzy pediatrów, neurologów oraz internistów
 Koszt uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa w Certyfikowanej Akademii wynosi 199 zł netto za moduł (łącznie 796 zł netto za całą Akademię). Płatność na podstawie faktur VAT wystawianych po każdym module.

Uwaga!
Niższa cena 149 zł netto za moduł (łącznie 596 zł netto za całą Akademię) przy zgłoszeniach nadesłanych do 11 czerwca!

Podaj swoje dane:

Imię*:
Nazwisko*:
Firma:
NIP:
Email*:
Telefon kontaktowy*:
Stanowisko:
Ulica*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość*:
Uwagi:

Dane uczestników:

Imię i nazwisko*:
Stanowisko:
Adres email:
Telefon:
Szkolenie:
Imię i nazwisko*:
Stanowisko:
Adres email:
Telefon:
Szkolenie:
Imię i nazwisko*:
Stanowisko:
Adres email:
Telefon:
Szkolenie:
Imię i nazwisko*:
Stanowisko:
Adres email:
Telefon:
Szkolenie:
Imię i nazwisko*:
Stanowisko:
Adres email:
Telefon:
Szkolenie:

Uwaga!
Zwolnienie z podatku VAT dla jednostek sektora publicznego

W przypadku jednostek sektora publicznego finansujących udział w szkoleniu/konferencji przynajmniej w 70% ze środków publicznych, przysługuje zwolnienie z VAT.
Zwolnienie z podatku VAT dla pozostałych podmiotów
Dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, a korzystających z dofinansowania na konkretne szkolenie/konferencję, organizowane przez Wydawnictwo FORUM, również istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT. Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z tej możliwości, prosimy o kontakt z BOK pod numerem tel. 801 88 44 22.
* pola wymagane

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKADEMII WIEDZY:

 1. Akademia trwa 4 miesiące i obejmuje 4 moduły.
 2. Akademia obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniach online wraz z możliwością ich wielokrotnego odtwarzania,
  • konsultacje prowadzących szkolenia online podczas trwania Akademii,
  • pełne materiały szkoleniowe,
  • opiekę ekspertów podczas całej Akademii,
  • certyfikat uczestnictwa w Akademii.
 3. Warunkiem zawarcia z Organizatorem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej - uczestnictwa w Akademii - jest przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia.
 4. Zawarcie wiążącej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania przez Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w Akademii.
 5. Potwierdzenie uczestnictwa w Akademii następuje poprzez wysłanie przez Organizatora e-maila na adres podany w formularzu zgłoszenia.
 6. Każdorazowo, z odpowiednim wyprzedzeniem, Uczestnik zostanie powiadomiony o planowanej dacie kolejnego modułu. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu online, otrzyma dostęp online do nagrania ze szkolenia.
 7. Po zakończeniu każdego z modułów Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT. Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Termin płatności faktury wynosi 10 dni.
 8. Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w Akademii nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia Akademii nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 9. W przypadku niezłożenia rezygnacji z udziału w Akademii przez Zamawiającego w regulaminowym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego pełnymi kosztami Akademii.
 10. W przypadku braku udziału w Akademii lub przerwania Akademii w trakcie jej trwania, jednak po zawarciu ważnej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, Uczestnik nie jest zwolniony z uiszczenia pełnej opłaty za Akademię.
 11. W przypadku braku możliwości udziału w Akademii z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Akademii innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Wskazanie przez Zamawiającego innego Uczestnika Akademii wymaga formy pisemnej (list, fax, e-mail).
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Akademii.
 Masz pytania? Skontaktuj się z:

Joanna Niedopytała
Koordynator Sprzedaży Szkoleń Otwartych
tel. 61 66 55 784
joanna.niedopytala@forum-media.pl


CK_NP Certyfikowana Akademia Interdyscyplinarnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością, Kurs w dniach: 28.06. - 20.09. 73052/2 149.00 183.27 Uwaga!
Niższa cena 149 zł netto za moduł (łącznie 596 zł netto za całą Akademię) przy zgłoszeniach nadesłanych do 11 czerwca! Uwaga!
Niższa cena 149 zł netto za moduł (łącznie 596 zł netto za całą Akademię) przy zgłoszeniach nadesłanych do 11 czerwca!