Dołącz do prestiżowego, rocznego kursu podyplomowego dla Facility Managerów i Zarządców Nieruchomości!

Organizator:

Dołącz do prestiżowego kursu podyplomowego
dla Facility Managerów i Zarządców Nieruchomości!

Jeżeli:

 • Uważasz, że po deregulacji zawodu zarządcy, dostępna wiedza na temat zarządzania nieruchomościami jest rozproszona, mało praktyczna i nie zawsze dotyczy zarządzanego przez Ciebie obiektu
 • Nie masz czasu na przesycone teorią studia podyplomowe
 • Chcesz otrzymać kompletną odprawę przy przejęciu obiektu do zarządzania we wszystkich aspektach: prawnych, technicznych i finansowych
 • Chcesz uczyć się od najbardziej doświadczonych zarządców na rynku, którzy sygnują certyfikat kursu i są gwarantem jego wysokiej jakości

Weź udział w podyplomowym kursie i skutecznie podnoś swoje kwalifikacje w ramach renomowanego, ustawicznego programu szkoleniowego:

Certyfikowany Facility Manager™

Najlepsze praktyki zarządzania obiektami komercyjnymi, przemysłowymi i użyteczności publicznej na 2017 rok

 6 warsztatów online 
kurs w dniach 17.02.2017 – 21.07.2017

Rentowny budżet nieruchomości na 2017  |  Przeglądy i kompletna dokumentacja 2017  |  Czynsz i opłaty serwisowe  |  Praktyczna interpretacja wymogów prawnych i technicznych  |  Zabezpieczenie interesów zarządcy i właściciela

Podyplomowy kurs Certyfikowany Facility Manager™ to 6 warsztatów online opartych na studiach przypadku wraz z gotowymi rozwiązaniami największych problemów w pracy zarządcy.

Dlaczego forma kursu podyplomowego jest dla Ciebie najbardziej korzystna?

 • Certyfikowany Facility Manager to kurs prowadzony przez najbardziej uznanych ekspertów-praktyków z rynku nieruchomości: opiera się na ich doświadczeniach i sprawdzonych rozwiązaniach, które możesz włączyć do swojej praktyki
 • Każdy uczestnik otrzyma dostęp do nagrań wideo ze szkoleń, które będzie mógł odtworzyć w dowolnym, dogodnym dla siebie momencie oraz komplet gotowych do wykorzystania od ręki materiałów i narzędzi pomagających w sprawniejszym, bardziej efektywnym zarządzaniu obiektami różnych typów  
 • Wszechstronnie omówimy rzeczywiste case study i pokażemy doświadczenia praktyczne – w przeciwieństwie do teoretycznych i nieprzystających do realiów rynkowych kursów i studiów podyplomowych
 • Przez cały okres trwania kursu otrzymujesz możliwość konsultowania swoich wątpliwości z ekspertami i ich kompleksową opiekę

Co zyskasz, biorąc udział w podyplomowym kursie dla Zarządców i Facility Managerów?

 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności  i poznasz unikalne, najlepsze rozwiązania niezbędne przy kompleksowym zarządzaniu obiektem – dostosowane do wymogów obecnego rynku pracy
 • Dowiesz się, jak praktycznie dbać o bieżące utrzymaniu budynku i jego infrastruktury przy jednoczesnej realizacji stawianych celów finansowych i operacyjnych – jak radzić sobie z wielowątkową pracą, aby nie dać się zaskoczyć nieprzewidzianym problemom
 • Tylko u nas - skuteczne rozwiązania w ramach ograniczeń budżetowych, czyli gotowe do wykorzystania propozycje optymalnie ulokowanego budżetu w zależności od rodzaju obiektu i jego dodatkowych uwarunkowań
 • Będziesz mieć pewność, że wykonywane przez Ciebie obowiązki w zakresie zarządzania różnymi rodzajami obiektów (komercyjnymi, mieszkaniowymi, przemysłowymi) są zgodne z najnowszymi, wciąż zmieniającymi się wymaganiami prawnymi
 • Zapewnisz kompleksowe bezpieczeństwo budynku na podstawie doświadczeń innych zarządców i managerów, które z sukcesem będziesz mógł wdrożyć do własnej praktyki

Szczegółowy program kursu

 1. SZKOLENIE ONLINE | 17.02.2017 

BudŻet nieruchomoŚci na 2017 rok - jak efektywnie rozliczać koszty zarządzania nieruchomością i uzyskiwać systematyczne oszczędności?

 1. Jak przygotować roczny i wieloletni plan gospodarczy, czyli planować strategicznie i operacyjnie
 2. Jak opracować kompletny budżet inwestycyjny na 2017 r. – jak przygotować kompletny plan inwestycji i jak go funkcjonalnie modyfikować, aby ująć w nim wszystkie niezbędne prace z uwzględnieniem funduszy, które będą na nie przeznaczone
 3. Analiza finansowa inwestycji – jak praktycznie oceniać ekonomiczną efektywność i jakie czynniki brać pod uwagę? Analizujemy na przykładzie nieruchomości mieszkalnej, magazynu oraz biurowca
 4. Na co należy zwrócić uwagę rozliczając koszty operacyjne nieruchomości przemysłowej? – przykład rozliczenia z uwzględnieniem różnych limitów w rozliczeniach kosztów i ich wpływ na finanse firmy
 5. Skuteczne rozwiązania w ramach ograniczeń budżetowych - gotowe propozycje optymalnie ulokowanego budżetu w zależności od możliwości finansowych obiektu

 UWAGA!  Wyposażymy każdego uczestnika w najbardziej użyteczne arkusze kalkulacyjne w postaci czytelnych tabel i przejrzystych zestawień, które ułatwią Państwu:

 • tworzenie budżetów obsługi technicznej, remontowego, inwestycyjnego dla nieruchomości
 • prognozowanie funduszy i tworzenie kalkulacji - obserwację planu przychodów i kosztów nieruchomości w ujęciu rocznym
 • sporządzanie okresowych raportów z realizacji budżetu, zawierających koszty eksploatacyjne, przychód, windykację najemców i inne - przykłady wzorcowo sporządzonych dokumentów
 • stworzenie kalkulacji rentowności inwestycji i obliczenie czasu, po którym się zwróci

 2. SZKOLENIE ONLINE | 17.03.2017 

Praktyczny warsztat dokumentacyjny - jak przygotować wzorcową dokumentację nieruchomości na 2017 rok?

 1. Kompletowanie dokumentów technicznych nieruchomości – które zdarzenia związane z obsługą techniczną należy bezwzględnie wpisywać do Książki Obiektu Budowlanego i jak to robić zgodnie z najnowszymi wymaganiami prawnymi
 2. W jaki sposób na podstawie Instrukcji Obsługi i Eksploatacji Obiektu, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) oraz innych kluczowych dokumentów praktycznie opracować Plan Konserwacji Zapobiegawczej i Plan Konserwacji Bieżącej, co pozwoli na bezpieczne eksploatowanie nieruchomości
 3. Jakie wymogi prawne określają, w jaki sposób powinna być przygotowana wzorcowa dokumentacja ppoż 2017
 4. Kompletna dokumentacja inwestycyjna nieruchomości – jakie dokumenty należy zebrać celem udokumentowania przebiegu robót budowlanych, począwszy od rozpoczęcia, po zakończenie prac?

 UWAGA!  Każdy uczestnik otrzyma wzorcowe dokumenty i listy kontrolne zawierające:

 • Aktualny zakres obowiązków zarządcy i osób z nim współpracujących względem prowadzenia dokumentacji obiektu - jakie dokumenty powinien gromadzić właściciel, jakie zarządca, a których żądać od wykonawcy robót budowlanych
 • Wzory dokumentów niezbędnych w procedurach budowlanych zgodnie z przepisami PB
 • Przykładowa Książka Obiektu Budowlanego wraz z "wzorcowymi" wpisami, plany konserwacji urządzeń, regulaminy i instrukcje bezpieczeństwa budynku

 3. SZKOLENIE ONLINE | 21.04.2017  

Czynsz i opŁaty serwisowe - warsztaty optymalnego kalkulowania poziomu opłat w budynku

 1. Jak wyznaczyć wysokość czynszu, która będzie korzystna dla najemców i właściciela nieruchomości? Przykładowe kalkulacje
 2. Jakie procedury należy uruchomić, aby skutecznie ściągnąć zaległe opłaty i należności związane z nieruchomością? Zestaw sformułowań, artykułów prawnych i dokumentów, na które warto się powoływać w sytuacjach spornych
 3. Naliczanie podatku i udział najemców w nieruchomości wspólnej – jak zgodnie z prawem prowadzić rozliczenia oraz skutecznie egzekwować należności?  Ewidencja pozaksięgowa kosztów zarządu nieruchomością wspólną, rozliczeń oraz innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej
 4. Case study – jak naliczać opłaty serwisowe w nieruchomościach i w jaki sposób skutecznie optymalizować zużycie mediów

 UWAGA!  Uczestnicy kursu otrzymają przykładowe kalkulacje oraz raporty kosztowe, dzięki którym sprawniej i w sposób bardziej przejrzysty będą mogli liczyć i przypisywać koszty poszczególnym najemcom.

 4. SZKOLENIE ONLINE | 19.05.2017 

Warsztat prawny: Przegląd sporów na linii właściciel - zarządca - mieszkańcy/najemcy oraz zabezpieczenie interesów zarządcy

 1. Przegląd zmian w Prawie Budowlanym w 2015, 2016 i 2017 r. – aktualne obowiązki zarządcy w zakresie utrzymania obiektów budowlanych oraz orzecznictwo i praktyczne wskazówki wynikające z najnowszych postanowień prawnych
 2. Zawieranie umów o roboty budowlane – wzorcowe zapisy w umowach, które zabezpieczają interes zarządcy i właściciela na wypadek sporu z firmą budowlaną – jak zapobiegać nadużyciom
 3. Sprawdzone sposoby na współpracę z najemcami - zestawienie najczęstszych roszczeń i propozycje ich rozwiązania na drodze ugodowej
 4. Jakie zapisy warto zamieścić w umowie najmu, żeby skutecznie zabezpieczyć interesy właściciela nieruchomości oraz najemcy w oparciu o najnowsze przepisy prawne

 UWAGA!  Uczestnicy zostaną wyposażeni w checklistę, zawierającą wzorcowe zapisy i klauzule umowne zabezpieczające odpowiedzialność właściciela budynku i zarządcy.

 5. SZKOLENIE ONLINE | 23.06.2017 

Prawidłowa organizacja przeglądów budynku i instalacji

 1. Kontrole infrastruktury budynkowej: systemów ogrzewania, klimatyzacji, instalacji elektrycznych i gazowych – jak praktycznie je zaplanować, aby spełniać wymagania prawne, a dodatkowo wywiązać się z zaleceń producentów, ubezpieczycieli i postanowień gwarancyjnych. Jak utrzymać ich szczelność poprzez właściwą kontrolę i konserwację
 2. Książka Obiektu Budowlanego oraz Książka Eksploatacji każdego urządzenia i instalacji – jak udokumentować wszystkie zrealizowane kontrole i przeglądy, aby posiadać całościowy obraz technicznego stanu zarządzanej nieruchomości na poczet przyszłych działań operacyjnych
 3. Jak skutecznie kontrolować jakość świadczonych usług w zakresie obsługi technicznej - praktyczny katalog narzędzi dla zarządcy i kierownika technicznego
 4. Jak kontrolować newralgiczne elementy konstrukcyjne budynków w zależności od ich przeznaczenia: fabryk i magazynów, budynków komercyjnych i użyteczności publicznej – najczęstsze zwiastuny awarii na podstawie przypadków z praktyki zarządców i dyrektorów technicznych

 UWAGA!  Każdy uczestnik otrzyma wzorcowe karty przeglądowe wraz z checklistą i instrukcją celem sprawnej organizacji kontroli i przeglądu.

6. SZKOLENIE ONLINE | 21.07.2017 

Najlepsze praktyki zarządzania nieruchomościami z uwzględnieniem specyfiki obiektu - case study

 1. Przegląd inwestycji długoterminowych i szybkich, prostych działań, które bez wielkich nakładów finansowych podniosą wartość nieruchomości, jednocześnie zmniejszając koszty. Co się sprawdza w zależności od typu budynku i jego obecnego stanu technicznego?
 2. W jaki sposób najbardziej optymalnie do  indywidualnych potrzeb konkretnej nieruchomości dokonać wyboru dostawców usług lub renegocjować warunki – jakie zapisy w umowach powinny być dla zarządcy alarmujące?
 3. Praktyczne sposoby obniżania kosztów – w jakich obszarach warto wprowadzać oszczędności, czyli zaawansowana analiza miejsc najbardziej narażonych na niespodziewany wzrost wydatków
 4. Generowanie przychodów z nieruchomości – jak praktycznie zarabiać na zarządzaniu bez względu na rodzaj obsługiwanego obiektu? Sprytne sposoby wykorzystywane przez zarządców z wieloletnim doświadczeniem w oparciu o najlepsze przykłady z rynku
 5. Optymalizacja wykorzystywanej powierzchni nieruchomości – jak często analizować własne zasoby, aby nie ponosić dodatkowych kosztów związanych z ich utrzymaniem? Podstawowe zasady inwentaryzacji i praktyczne wskazówki

Egzamin

Dbamy o to, aby Twój certyfikat miał wysoką wartość dla Ciebie, Twojego pracodawcy i Twoich klientów, dlatego kurs kończy się testem egzaminacyjnym w formie online.

Prelegent:

Witold Malinowski (17 lutego, 17 marca)
Inżynier mechanik elektronik, licencjonowany zarządca nieruchomości (od 2002 r.). Zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi. w latach 2005 - 2011 - dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo-Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Zaangażowany w działalność szkoleniową w zakresie zarządzania nieruchomościami, Wykładowca problematyki związanej z zarządzeniem nieruchomościami. m.in. SGH. Prowadzący praktyki i szkolenia zawodowe dla zarządców oraz szkolenia specjalistyczne w zakresie zarządzania nieruchomościami publicznymi i komercyjnymi. Były członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej - podkomisji ds. zarządzania nieruchomościami.

Mariusz Majkowski (21 kwietnia)
Z rynkiem nieruchomości związany jest od ponad 11 lat. Ukończył Akademię Świętokrzyską w Kielcach. Jest również absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Associate Director w dziale powierzchni handlowych w CBRE. Specjalizuje się w przygotowywaniu strategii wynajmu dla powierzchni handlowych. Do jego zadań należy prowadzenie negocjacji i podpisywanie umów najmu. Uczestniczył w licznych projekty dotyczących powierzchni handlowych w Polsce i zagranicą, m.in. w komercjalizację galerii handlowych, budynków biurowych i retail parków.

Rafał Lewandowski (19 maja)
Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, a następnie aplikację sądową. Obecnie prawnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych dotyczących inwestycji budowlanych, prowadzeniem szkoleń z zakresu szeroko pojętego prawa budowlanego oraz procedur administracyjnych, współpracuje z wydawnictwami prawniczymi w zakresie komentarzy do publikacji obejmującej m.in. tematykę prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych oraz zasad postępowania administracyjnego

Michał Substyk (23 czerwca, 21 lipca)
Licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687 uzyskana w 2001 r.). Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od połowy lat 90 ubiegłego stulecia. Swoje doświadczenie zawodowe budował, zarządzając nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot i podmiotów gospodarczych. Posiada również długoletnią praktykę w prowadzeniu inwestycji budowlanych, nadzorując wszystkie etapy: przygotowanie, realizację, odbiór i oddanie do użytkowania. Członek zwykły Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości "Warecka" oraz członek honorowy Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach. Autor licznych publikacji, wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

Podyplomowy kurs Certyfikowany Facility Manager to:

RENOMOWANI PRELEGENCI
Kurs prowadzą praktykujący zarządcy dzielący się z uczestnikami wiedzą zdobytą w ciągu lat pracy zawodowej.

PRAKTYCZNY CHARAKTER
Prezentujemy unikalne sprawdzone rozwiązania. Skupiamy się wyłącznie na praktykach, które można z powodzeniem stosować we własnej pracy zarządczej.

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA
Jako absolwent naszego kursu otrzymasz specjalny, jedyny taki na rynku certyfikat.

Harmonogram kursu Certyfikowany Facility Manager:

Kurs obejmuje:

 • 6 warsztatów online prowadzonych przez ekspertów w dziedzinach zarządzania nieruchomościami, prawa oraz prawa budowlanego
 • Dostęp do wybitnych ekspertów i możliwość zadawania pytań podczas webinariów
 • Unikalne narzędzia w postaci wzorcowych dokumentów i gotowych arkuszy kalkulacyjnych do wykorzystania od ręki
 • Prezentacje prelegentów
 • Egzamin dyplomowy w formie online
 • Certyfikat ukończenia kursu podyplomowego

Koszt uczestnictwa

Koszt udziału 1 osoby w kursie wynosi 200 zł netto za każde szkolenie (łącznie 1200 zł netto za cały kurs). Płatność na podstawie faktur wystawianych po każdym szkoleniu, średnio co miesiąc.

Niższa cena 150 zł + VAT za moduł (łącznie 900 zł + VAT za cały kurs) tylko do 17 stycznia 2017!

Chcesz, żebyśmy zorganizowali to szkolenie w Twojej firmie, wyłącznie dla Twoich pracowników? Zobacz więcej >>

Zarezerwuj miejsce

Deklarujemy udział Pani / Pana:     

Uczestnik 1.
Adres email
Stanowisko
Uczestnik 2.
Adres email
Stanowisko
Uczestnik 3.
Adres email
Stanowisko
Uczestnik 4.
Adres email
Stanowisko
Uczestnik 5.
Adres email
Stanowisko
e-mail
Potwierdzenie udziału w Akademii wraz z fakturą pro-forma otrzymają Państwo drogą e-mailową.

Zamawiający:     

Imię
Nazwisko
Email
Stanowisko
Firma / Instytucja
Adres
Kod / Miejscowość -  
Telefon
Telefon komórkowy
Fax
NIP
Przedział zatrudnienia
UwagiZłożenie zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danychosobowych przez Forum Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13 w celach marketingowych. FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych. Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowej przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sprzedaży FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. oraz z akceptacją Warunków uczestnictwa w programie szkoleniowym - Akademia Wiedzy.

WARUNKI UCZESTNICTWA W CYKLICZNYM PROGRAMIE SZKOLENIOWYM - AKADEMIA WIEDZY:

 1. Akademia obejmuje 6 modułów.
 2. Akademia obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniach online wraz z możliwością ich wielokrotnego odtwarzania,
  • konsultacje prowadzących szkolenia online podczas trwania Akademii,
  • pełne materiały szkoleniowe,
  • opiekę ekspertów podczas całej Akademii,
  • certyfikat uczestnictwa w Akademii.
 3. Warunkiem zawarcia z Organizatorem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej - uczestnictwa w Akademii - jest przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia.
 4. Zawarcie wiążącej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania przez Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w Akademii.
 5. Potwierdzenie uczestnictwa w Akademii następuje poprzez wysłanie przez Organizatora e-maila na adres podany w formularzu zgłoszenia.
 6. Każdorazowo, z odpowiednim wyprzedzeniem, Uczestnik zostanie powiadomiony o planowanej dacie kolejnego modułu. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu online, otrzyma dostęp online do nagrania ze szkolenia.
 7. Po zakończeniu każdego z modułów Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT. Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Termin płatności faktury wynosi 10 dni.
 8. Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w Akademii nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia Akademii nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 9. W przypadku niezłożenia rezygnacji z udziału w Akademii przez Zamawiającego w regulaminowym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego pełnymi kosztami Akademii.
 10. W przypadku braku udziału w Akademii lub przerwania Akademii w trakcie jej trwania, jednak po zawarciu ważnej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, Uczestnik nie jest zwolniony z uiszczenia pełnej opłaty za Akademię.
 11. W przypadku braku możliwości udziału w Akademii z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Akademii innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Wskazanie przez Zamawiającego innego Uczestnika Akademii wymaga formy pisemnej (list, fax, e-mail).
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Akademii.
FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań
KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań,
NIP 781-15-51-223 REGON 631046924
Kapitał zakładowy 300 000 zł
szkolenia.e-forum.pl
Kontakt:
Anna Cywińska, tel. (61) 66 83 141
anna.cywinska@forum-media.pl


CK_BD Certyfikowany Facility Manager – kurs online w dniach 17.02.2017–21.07.2017 200 73043/2 Niższa cena 150 zł + VAT za moduł (łącznie 900 zł + VAT za cały kurs) tylko do 17 stycznia 2017! rgb(230,0,0)